مدل لباس مجلسی • مدل لباس شب • مدل مانتو • مدل ماکسی • مدل لباس عروس • آموزشی • دوستیابی •

  اس ام اس روز دانش آموز در کشور ما نور خدا هادی فضل است وز نور خدا جان گرفت دانش آموز با آن که همه روز و همه مکتب علم است لیکن که یکی روز بود ثابت وپیروز روز دانش آموز مبارک اس ام اس روز دانش آموز هرکسی درجستجوی دانش است اجر او تا منزلش در زایش است او قدم هایش در راه خداست علم نافع…