دوست دارید چه مطالبی بیشتر در انجمن و سایت باشد؟
(75%) 240
تفریحی و عاشقانه
(4.375%) 14
تخصصی و وبلاگ نویسی
(4.062%) 13
اخبار روز دنیا
(4.062%) 13
سیاسی مطالب جنگی
(7.187%) 23
همه موارد
(5.312%) 17
سایر

تعداد شرکت کنندگان : 320